20160318_150321
In: Vijesti0

Jeep Dolly – naziv za pomoćnu poluprikolicu koja se kopča na tegljač, opremljena je sa sedlom, pa se na nju kopča poluprikolica – uglavnom sa niskonosećim koritom. U kombinaciji s jeep dolly-jem se povećava nosivost, rasterećuje tegljač. U ovom slučaju kupac će koristiti jeep dolly u kombinaciji s 4 osovinkom sa niskonosećim koritom… 20160318_14514420160318_150321