20151105_161550
In: Vijesti0

Na zahtjev kupca proizveli smo specijalnu poluprikolicu namjenjenu za prijevoz teških i visokih tereta, težine 100-njak tona. Radi se o kombinaciji sa 3 osovinskim modulom koji se može, ali i ne mora koristiti, koritu nosivosti 100to te zadnjem modulu od 6 osovina. Sve osovine su “pendulum” tip, hidraulični ovjes kapaciteta 12to / osovini kod 80km/h, odnosno 15,6to / osovini tehničke nosivosti. Naravno, sve osovine su hidraulički zakretne, za što se koristi i posebni diesel motor sa hidrauličnom pumpom montiran na vrat, odnosno daljinsko bežično upravljanje zakretanjem osovinama kad je to potrebno radi savladavanja prepreka. Prikolica se može složiti u tri različite kombinacije, ovisno o karakteristikama tereta.

Izuzetno smo ponosni da je ovakva prikolica isporučena u našoj regiji, što samo dokazuje da postoji potreba za prijevozom i najzahtjevnijih tereta. Kupcu želimo puno uspješnih prijevoza te dugotrajno korištenje ove specijalne opreme!

Donosimo nekoliko slika sa isporuke, gdje smo naravno posvetili dovoljno vremena za kompletnu obuku vozača.

20151105_08395520151105_08321620151105_08331120151105_15330020151105_161550